Notícia de Pere Bohigas i Balaguer, filòleg i bibliòleg

Amadeu-J. Soberanas
Notícia de Pere Bohigas i Balaguer, filòleg i bibliòleg
1982
24 p., 16 x 21,5 cm
DL:B-42661-1982