Normes per a la descripció codicològica dels manuscrits

3,00

Pere Bohigas, Anscari M. Mundó, Amadeu-J. Soberanas
Normes per a la descripció codicològica dels manuscrits
1973-1974

Secció de Manuscrits