Inventari de les publicacions periòdiques que es reben a les biblioteques de Barcelona. 3a edició. Diputació de Barcelona

Montserrat Fonoll i Valls i M. Lluïsa Solà i Llopis
Inventari de les publicacions periòdiques que es reben a les biblioteques de Barcelona. 3a edició. Diputació de Barcelona.
1982
338 pàgines

Normatives i Publicacions Tècniques