Cort i Mecenatge. La literatura, l’art, la música i el teatre a la Baixa Edat Mitjana

Biblioteca de Catalunya i Universitat de Barcelona
Cort i Mecenatge. La literatura, l’art, la música i el teatre a la Baixa Edat Mitjana.
1993
31 pàgines.

Catàlegs d’Exposicions